No-cover, traduïda de ‘To A Friend On The Floor’ (2010) de WMAHMO – no sé fer anar cap tipus de corda que jo sóc de vent^metall i per/en tant, tampoc sé cantar


lletra de la cançó originaltraducció – ad.
Sometimes you can’t fight the powers that be
You end up sleeping on your bathroom floor
But with the late april showers and the 4 am breeze
At least you got a place thats dry and warm
You got ahead of yourself and now your taking the toll
I’ll sit here indian style and sing you screeching weasel
all complications aside, your just a sick animal
So lay your head where it leads you.

Sometimes I like to think theres a place we all go
Its filled with chocolate milk and chips ahoy
And with a good attitude we’ll be kickin’ it soon
and taking shots with walt disney
I called my mom today but it wasn’t too nice
she said “thanks for the call, now get agrip on your life”
I said I’m trying so hard its just moving so fast
These kinds of things scare me shitless

and all of the while,
I’ve got a friend on the floor,
and i won’t leave until he’s counting sheep
and in his bed nice and warm
and all the barf is clean.
I promise you’ll wake with a smile,
cause it happens to me once in a while
I’ll sing you songs til you can open your eyes,
hold up your head, and tell me your fine.
A voltes no pots afrontar el poder del ser
Acabes dormint terra al lavabo
Però’mb ruixats que-clouen l’Abril i brisa de quarts
Com a mínim tens lloc que és sec i clos
T’has donat corda al cap i ara en pagues el preu
Seuré com l’indi aquell mentre et canto Screeching Weasel
Complicacions a banda, ets simple animal ferit
així que jeu el cap on et guiï.


De vegades m’agrada pensar que hi ha un lloc on tots nem
és ple de cacaolat i chips ahoy
I amb bona actitud sobretaula farem
i també el got amb Walt Disney.
He trucat ma mare avui però no ha sigut res gens guai,
Ha dit “merci pel truc ara resol ta vida”
li he dit “m’esforço tant fort i va tot tan ràpid…”
Aquestes coses de por em caguen


i mentre-estant,
tinc un amic al terra,
i no marxaré fins que compti bens
i al seu llit ben acotxat,
i tot el vòmit net.
Et prometo que t’aixecaràs a somriure,
perquè em passa a mi de tant en tant
Et canto non-non fins q’obris els ulls,
aixequis el cap, i em diguis tot bé.

 

https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/walter-mitty-and-his-makeshift-orchestra/to-a-friend-on-the-floor-chords-2012233