Gauge vs. Gouge

Llista de Sabrines en el transcurs de un dia:

Sabrina Sidney ([Bicknell] 1757 – Clerkenwell, London)

Sabrina from Horsin’ Around….

-Sabrina assendènciaM. (dissabte, 4 de març de 2017.- Ciutat de la Justícia Barcelona/L’Hospitalet. -sense_link-)

Despair.

:,)?