Masters of Love.- Science says lasting relationships come down to—you guessed it—kindness and generosity (TheAtlantic)

“Transcripció traduida d’orella ;ç

Cançó, per Allen Ginsberg ______________________________________________

 

El pes del món                   /

és (l’)amor.                                                                                                   /

Sota la càrrega                                                                                                        /

de la solitud,                                                    /

sota la càrrega                                                                  /

de la insatisfacció                            /

 

el pes,                                         /

el pes que tots portem                 /

és (l’)amor.                                                                                                     /

 

Qui pot negar?                                                                                /

En somnis                                                                                                                                                          /

toca                                                                           /

el cos,                                                                                                                       /

en (pensa)ment                 /

construeix                                    /

un miracle,                                                                                                                                                /

en l’imaginació                                                                     /

angoixa                              /

fins que neix                                            /

en humanes–

faccions fora del cor                                      /                                                             (brollant)

cremant amb puresa–                                                                                                            /

ves que la càrrega de la vida                                                                                               /

és (l’)amor,                                                                     /

 

pero carreguem el pes                                                                                                                           /

cansadament,                                                                                                                                                    /

i per tant hem de descansar                                                     /

a braços de (l’)amor                           /

per fi,                                 /                                                                                                 /

hem de descansar en braços                                     /

de (l’)amor.                                                                                                               /

 

Cap descans,             /

sense (l’)amor                                      /

Cap dormida                                 /

sense somnis                                                                                      /

d’amor—                                                             /

sigues boig o (secament) fred                                              /

obsessionat amb àngels                                                                                                  /

o màquines,                                                                                                              /

el desig final                             /

es (l’)amor                                                                                     /

—no pot ser amarg,

no pot negar(-se),                                                 /

no pot ser retingut                                                                                    /

si és negat:                                                                                                                                    /

 

el pes es massa ferragós                                                                                    /

—s’ha de donar                                                /

per no retornar-ne               /

ja que el(pensa)ment                                                                                                                                  /

és dat                                                                             /

en solitud                                                                             /

en tota l’exceléncia                                                                                                                                      /

del seu excés.                                                                                                                               /

 

Els cossos calents                                      /

brillen junts                                                                                                                    /

en la foscor,                                                                                             /

la mà es mou                                                                                                                                       /

envers el centre                  /

de la carn,             /

la pell tremola                                                         /

a la felicitat                                                                                                          /

i l’ànima ve                                                                                                                                                        /

joiosa a l’ull—                                                                                                                                    /

 

si,!…                   si,                                                                                   /

aixó és el que buscava                                                  /

jo sempre volia,                                                                                                                                                /

jo sempre volia,                                                                                                                                                /

retornar                                                                                                                                       /

al cos                                                                                           (/)

on vaig ser nat./

 

 

Traducció pròpia. del video https://www.youtube.com/watch?v=X3rVjm1LYhY del formós canal de YT SpokenVerse a dia dijous 2 de Febrer de Anno Dómini 2107. 03:28 AM CET